vyskove prace logo web
Čištění fasád Nátěry fasád Klempířské práce Úklidové práce Mytí okenCeník Kontakty  

 

Mytí, opravy a nátěry fasád

Mytí, opravy a nátěry fasád jsou nejčastější výškové stavební práce, které provádíme pomocí horolezecké techniky, ale při větším poškození i z lešení. V Praze i v celé České republice jsme úspěšně zrekonstruovali stovky fasád, mezi něž patří též historické fasády v centru Prahy a na zámku v Nelahozevsi... více

Čištění, opravy a výměny okapů

Čištění, opravy a nátěry okapů patří spolu s rekonstrukcemi fasád v naší firmě mezi nejžádanější výškové práce nejen v Praze. Pravidelné kontroly a čištění okapů zamezí pozdějším rozsáhlým škodám, které způsobí často zatékání do objektů. Četnost čištění závisí na mnoha faktorech, obecně lze doporučit čistit okapy...více

Montáž reklam a zastřešování světlíků

Montáže reklam a zastřešování světlíků, spolu s ostatními nejrůznějšími montážními pracemi je velmi častá činnost, při které je také výhodné využít horolezeckou techniku a kterou v Praze i celé České republice provádíme.Standardní montáž reklamy spočívá v zaměření plochy, na kterou se reklamní plachta či panel bude montovat...více

Mytí oken

Mytí oken a prosklených budov v Praze i v celé bývalé Československé republice z lana bylo od pradávna specialitou většiny horolezců, provádějících výškové práce. Nejinak tomu bylo a je i u naší firmy. Mytím oken jsme si kdysi vydělávali na horolezecké expedice a provádíme tuto činnost pomocí klasické stěrky dodnes...více

Opravy a nátěry střech

Opravy a nátěry střech v Praze a středních Čechách, v případě větších ploch též kdekoliv na území celé České republiky provádíme od začátku našeho působení. Každá střecha potřebuje jednou za čas zkontrolovat, opravit netěsnosti, případně natřít. Provádíme periodické kontroly střech, při kterých zkušený pracovník...více

Opravy komínů

Opravy komínů provádíme jak v Praze, tak při rentabilnosti zakázky na celém území České republiky. Jedná se hlavně o opravy komínových těles v jejich nadstřešní části, bourání komínů, nebo jejich provizorní zajištění pomocí drátěného pletiva a ocelových obručí. Nejčastější opravou je klasický oklep zvětralé omítky komínového tělesa...více

Ostatní výškové práce

Výčet všech prací, které provádíme pomocí horolezecké techniky je velice rozmanitý. Na těchto stránkách jsem zmínil jen ty nejčastěji prováděné práce...více

Úklidové práce

Úklidové práce v Praze a okolí provádí naše firma skoro stejně tak dlouho, jako výškové práce – když se opravila, nebo vyčistila těžko přístupná místa ve výšce, bylo potřeba uklidit i ostatní plochy. Spokojení zákazníci se nás ptali, zda také čistíme podlahy, koberce, zda provádíme pravidelné úklidy. Vždy jsme si vážili...více

Zábrany proti holubům a ptactvu

Zábrany proti holubům a ptactvu jsou rok od roku žádanější především v Praze a větších městech, kde zejména holubi napáchají mnoho škody svým agresivním trusem na historických fasádách, střechách a jejich klempířských prvcích. Naše firma montuje nejčastěji tři typy zábran...více